• Obchody Dnia Świadomości Autyzmu

     • W kwietniu obchodzimy Dzień Świadomości Autyzmu. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami świętowali wspólnie na płycie wągrowieckiego rynku podczas imprezy pod hasłem "Wągrowiec na Niebiesko z SP 3".

       

      Odbyło się również rozstrzygnięcie i wręczenie nagród konkursu fotograficznego "Spójrz na świat przez niebieskie okulary".

      Z naszej szkoły udział w konkursie wzięli:

      Jakub Bachorski kl.4b - I miejce

      Iryna Mamii kl.8b - III miejsce

      Magdalena Ćwik kl.8b - wyróżnienie

      Wiktoria Fryska kl.8b - wyróżnienie

      Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!!!!

     • Obchody Światowego Dnia Zdrowia

     • 7. kwietnia przypada obchodzony corocznie Światowy Dzień Zdrowia. Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia. Co roku ogłaszany jest temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, a hasłem roku 2024 jest "Moje zdrowie, moje prawo”.

      My dzisiaj również świętowaliśmy, a poprzez teleturniej Milionerzy odświeżyliśmy wiedzę, przypominając sobie podstawowe informacje dotyczące zdrowia.

      W rolę Huberta Urbańskiego wcieliła się Pani Asia Pawłoszek, a w eliminacjach wzięło udział 30 osób z klas 4-8. Odbyły się 3 rundy gry o milion (witamin), w których wystąpiły: Maja Rummler, Antosia Nowakowska oraz Zuzia Matysiak i to właśnie Zuzi w bardzo szybkim tempie udało się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Każda z uczestniczek zakonczyła grę otrzymując w nagrodę pakiet witamin w postaci owoców i warzyw, które ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

     • ETAP GMINNY KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

     • ETAP GMINNY KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

      25 marca 2024 r. w Siennie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

      Organizatorem współzawodnictwa uczniów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Wągrowcu oraz OSP Sienno przy wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

      Komisja konkursowa pod przewodnictwem kpt. Arkadiusza Wojtkowiaka przeprowadziła eliminacje pisemne i ustne. Do etapu powiatowego w kategorii uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej zakwalifikowali się Zofia Lewandowska, Jakub Witkowski i Weronika Okońska. W kategorii klas 5-8 do finału powiatowego przeszli Daria Bojarska, Radosław Pompała i Małgorzata Sadek  - uczennica naszej szkoły.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy dużej wiedzy, a laureatom życzymy sukcesów podczas finału powiatowego, który odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. w KP PSP w Wągrowcu.

       

     • IV Małe Wielkie Recytacje

     • 19 marca 2024 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie – Pan Kamil Zawadzki przywitał dzieci, rodziców i opiekunów na IV Małych Wielkich Recytacjach.

      Tym razem dzieci z grup „0” oraz klas I – II szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego. Dzieci przygotowały do recytacji wiersze z humorem, bo taki był temat przewodni konkursu.

      Dzieci oceniała komisja w składzie:

      Elżbieta Rożnowska – dyrektor PBP w Wągrowcu,

      Krystyna Urbańska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego

      oraz Monika Hoffmann – Księgarnia Muszyńscy w Wągrowcu.

      Po naradach komisji zostały wręczone nagrody laureatom, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek,

      pamiątkowy dyplom i książeczki.

      Wyróżnienia w konkursie otrzymał: Mikołaj Basiura – SP im. M. Konopnickiej w Wągrowcu

       

     • Szkolenie dla nauczycieli języków obcych

     •  

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu serdecznie zaprasza nauczycieli języków obcych na:

       

      Warsztaty „Język obcy na lekcji języka obcego?”

      25 kwietnia godz. 12.30

       

      Prowadząca:

      prof. UAM dr hab. Małgorzata Bielicka z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      Miejsce:

      Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

      ul. Kolejowa 14

       

      Celem spotkania jest refleksja nad językiem używanym przez nauczycieli w różnych sytuacjach lekcyjnych. Zmierzać będziemy do odpowiedzi na następujące pytania: 

      • W jakich sytuacjach używamy języka ojczystego, a w jakich obcego w komunikacji klasowej? 
      • Jaki powinien być udział języka obcego w komunikacji klasowej?
      • Czy chcielibyśmy zwiększyć udział języka obcego na lekcji? Jeśli tak, co przeszkadza nam w intensywniejszym stosowaniu języka obcego w komunikacji szkolnej?
      • W jaki sposób możemy poszerzyć kompetencję językową potrzebną w komunikacji szkolnej na lekcji języka obcego? 

       

      Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach drogą mailową na adres: spkolejowa@gmail.com lub pod numerem telefonu 693782882.

                              

     • Nagroda Dyrektora za I półrocze 2023/2024

     • W I półroczu na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Danuta Karzcewska przyznała Nagrody Dyrektora następującym osobom:

       

      Renata Kowalewska kl. 5b

      - uzyskuje wysokie wyniki w nauce (średnia ocen za I semestr wyniosła 5,58)

      - ocena z zachowania - wzorowa 

      - aktywnie angażuje się się w życie klasy i szkoły, bierze udział w projektach i akcjach organizowanych przez szkołę

      - odznacza się wysoką kulturą osobistą, empatią i pomocą 

      - budzi zaufanie i jest lubiana przez koleżanki i kolegów

      - nie sprawia problemów wychowawczych, jest rozważna i odpowiedzialna

      - rzetelnie wypełnia swoje obowiązki szkolne,

       

      Zuzanna Andrzejewska kl. 5b

      - uzyskuje wysokie wyniki w nauce (średnia ocen za I semestr wyniosła 5,58)

      - ocena z zachowania - wzorowa 

      - aktywnie angażuje się się w życie klasy i szkoły, bierze udział w projektach i akcjach organizowanych przez szkołę

      - odznacza się wysoką kulturą osobistą, empatią i pomocą 

      - budzi zaufanie i jest lubiana przez koleżanki i kolegów

      - nie sprawia problemów wychowawczych, jest rozważna i odpowiedzialna

      - rzetelnie wypełnia swoje obowiązki szkolne,

      - pełni funkcję przewodniczącej klasy, łagodzi powstające na tle klasy konflikty oraz reprezentuje szkołę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w Igrzyskach Dzieci w szachach drużynowych, gdzie zajmuje wysokie miejsca (np. II miejsce w powiatowych Igrzyskach Dzieci w szachach drużynowych).

       

      Maria Bubacz kl. 4a

      Wzorowe wyniki nauczania, zachowanie i zaangażowanie w życie szkoły.

      1. Reprezentowanie szkoły z ramienia Samorządu Uczniowskiego na Jarmarku Bożonarodzeniowym w grudniu.

      2. Wykonanie ozdób choinkowych, szopek z gipsu ceramicznego na Jarmark Świąteczny w grudniu.

      3. Udział w Kółku Teatralnym – cotygodniowe próby we wtorek oraz występ na Akademii.

      4. Udział w Dniu Tolkiena z Ramienia Samorządu Uczniowskiego.

      5. Udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Złoty Klon”.

      6. Udział w zbiórce dla schroniska.

      7. Udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Gdzie jest św. Mikołaj”.

      8. Pomoc mamie w pozyskiwaniu sponsorów na fanty podczas loterii na Zabawę Walentynkową organizowaną przez Radę Rodziców.

      9. Pomoc koleżankom, kolegom nieobecnym w szkole, udostępnienie lekcji do przepisania.

       

      Ignacy Michalski kl. 7a

      Ignacy jest Przewodniczącym Samorządu Szkolnego, pełni też funkcję Przewodniczącego Klasy. Swoje obowiązki wykonuje bardzo sumiennie. Reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w zawodach, konkursach oraz w uroczystościach pozaszkolnych. 

      Ignacy, osiąga wysokie wyniki nauczania - średnia ocen w I semestrze - 5,43. Jest sumienny i obowiązkowy. Zachowanie Ignacego oceniam jako wzorowe. Bardzo dobrze funkcjonuje w zespole klasowym. Cechuje go wysoka kultura osobista i odpowiedzialność. Aktywnie włącza  się w życie klasy i szkoły wykazując się inicjatywą i kreatywnością. Jest lubiany przez rówieśników, ma wielu kolegów i koleżanki. Jest dla nich prawdziwym wzorem, godnym naśladowania. 

      Ignacy w I semestrze brał udział w wielu konkursach, w których odnosił sukcesy:

      I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym - eliminacja do etapu wojewódzkiego. 

      III  miejsce w Wojewódzkim Etapie Konkursu Ekologicznego 

      Udział i wysoki wynik w Przedmiotowym Konkursie Biologicznym.

      Udział w Przedmiotowym Konkursie Języka polskiego, kwalifikacja do etapu wojewódzkiego, finalista tego etapu. 

      Kwalifikacja do finału polonistycznego konkursu “Złota Żaba”.

      Wysokie wyniki w konkursach szachowych.        

     • Warsztaty dla Rad Samorządu Uczniowskiego

     • Mając na uwadze to, jak ważne jest angażowanie młodych ludzi w życie społeczne, w dniu 15 marca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu odbyły się warsztaty dla Rad Samorządu Uczniowskiego szkół Gminy Wągrowiec i ich opiekunów.

      Warsztaty poprowadził pan Dawid Kamiński absolwent Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu (obecnie SP im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu), absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, laureat nagrody Stach 2017, kilkukrotny laureat Stypendium Rektora UAM, a także laureat Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obecnie odbywający aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, współpracuje z wągrowieckimi kancelariami, jak i fundacjami obsługującymi poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wągrowieckiego. W latach ubiegłych prowadził w szkole zajęcia z praw pacjenta i konsumenta.

      Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Wągrowiec - pan Przemysław Majchrzak.

      Na spotkanie przybyli uczniowie i uczennice wraz z opiekunami ze szkół gminnych z Łekna, Żelic, Pawłowa Żońskiego, Wiatrowa, Sienna, Łazisk i Wągrowca, których przywitali Dyrektor Danuta Karczewska i Wójt Gminy Wągrowiec.

      Podczas warsztatów pan Dawid Kamiński omówił następujące zagadnienia:

      - podstawę prawną funkcjonowania samorządów szkolnych,

      - zakres obowiązków i praw RSU, skład RSU i formy wyborów do RSU,

      - zapisy w statutach szkolnych dotyczące SU,

      - planowanie działań RSU,

      - współpraca z dyrekcją i Radą Rodziców,

      - samorząd a wolontariat,

      - jak sformułować wniosek, petycję, czy skargę do dyrektora szkoły.

      Dla uczestników spotkania wójt przygotował drobne upominki.

      W przyszłych latach planowane są kolejne tego typu inicjatywy dla Rad Samorządu Uczniowskiego.

     • „Zielona Europa - szkoła dla planety” projekt finansowany przez Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

     •  

       

      Drodzy Uczniowie i Uczennice!

      Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu Zielona Europa - szkoła dla planety” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

      Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem.

      Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas 5, 6, 7 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu

      Celem Projektu jest uwrażliwienie uczniów w zakresie dbania o środowisko i zdrowego stylu życia; promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz alternatywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych przez uczniów szkół partnerskich w celach edukacyjnych, badawczych, twórczych; poszerzanie bazy materiałów edukacyjnych szkoły o tematykę z zakresu ekologii i zdrowego stylu życia. 

      Cele zostaną zrealizowane poprzez wspólne międzynarodowe działania ze szkołą partnerską i mobilność (wyjazd) uczniów i uczennic do kraju partnerskiego.

      Wyjazd odbędzie się w dniach 6-21 września 2024 roku autokarem do Grecji do miejscowości Leptokaria.

      Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 4 do 20 marca.

      Informacji udziela dyrektor, wicedyrektor oraz koordynatorki projektu - pani Anna Markiewicz-Kluczyńska oraz pani Joanna Pawłoszek.

      Regulamin_FRSE_2024.pdf

      RODO_Obowiazek_dla_uczestnika_projektu__-_uczniowie__rodzice.pdf

      klauzule-informacyjne-2024_uczen.pdf

      formularz-zgloszeniowy-uczen_FRSE_2024.docx

      oswiadczenie_do_projektu.odt

       

      zarzadzenie_nr_2024-6_-_zmiana_regulaminu_i_komisji_FRSE.pdf

     • Standardy Ochrony Małoletnich

     • W związku z przepisami dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdujących się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich, któe wejdą w życie 15 lutego 2024r. i które nakładają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, przedstawiam standardy ochrony małoletnich w naszje szkole.

      Standardy_ochrony_maloletnich_-_wersja_pelna_SP_Wagrowiec.pdf

     • Ignacy finalistą konkursów polonistycznych

     • Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły - Ignacy Michalski z klasy VII A, zakwalifikował się do trzeciego, wojewódzkiego etapu konkursu polonistycznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu i tym samym został finalistą tego konkursu oraz do finału polonistycznego konkursu „Złota Żaba”.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
   • +48 693 782 882
   • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
   • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
   • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.