•  

   Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 8.00 i od 11.45 do 16:00 w dni nauki szkolnej.

    

   Regulamin_swietlicy_szkolnej_2020.pdf

   Karta_zgloszenia_do_swietlicy.docx

    

   Świetlica zajmuje dwa pomieszczenia urządzone estetycznie i bezpiecznie, w których organizowane są różnego rodzaju zajęcia: malowanie, wycinanie, origami. Uczniowie przygotowują również prace na konkursy organizowane poza naszą szkołą np. do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, czy Miejskiej Biblioteki Publicznej, z którymi współpracujemy od lat. Uczniowie mogą odrabiać lekcje, słuchać muzyki, czy zjeść posiłek. Sale wyposażone są w wiele ciekawych zabawek i gier edukacyjnych. Uczniowie mogą również czytać książki i prasę lub oglądać filmy, bajki. Na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci i młodzieży do przestrzegania przyjętych zasad zachowania.

    

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
   • +48 693 782 882
   • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
   • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
   • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.